اینترنت گروه 1

اینترنت گروه 1

نام خانوادگی و نام

نمره

آغاز مهدی

9.5

احمدی فاطمه

12

اسکندری سیاهکوهی وجیهه

8.5

اسفندیار پور سمیرا

0.25

اسلام پناه مسعود

10.5

ایران نژاد پاریزی علی

13.5

پور فخرآبادی امین

10

جهانشاهی یاسر

11.5

زیدآبادی نژاد سجاد

10.75

زینلی احسان

11

سپهری سعید

17.5

صادقی گوغری امین

9.25

طاهری فرد مهدی

15.5

قشمی فیروزه علی

11.5

کریمی خراسانی فرناز

12

محمدی راینی امید

15.5

مهرپویا مهدی

15

میرشکارپور علی

14.5

دعاگویی مسعود

16.5

شمس الدینی میثم

12

رنجبر توتوئی فرامرز

9.5


 

نوشته شده توسط اعظم در یکشنبه 17 خرداد1388 ساعت 15:58 موضوع | لینک ثابت


کارگاه سیستم عامل گروه 2

 

کارگاه سیستم عامل گروه ۲

 

نام خانوادگی و نام

نمره

آذر سوار محمود

12.75

آقایی محمد مهدی

13

احمدی فاطمه

15.5

اسکندری نسب زهره

16

اسلامی محمود آبادی جواد

20

اسمعیلی نژاد مصطفی

11

امینی مقدم نصرت

13

ایران نژاد پاریزی علی

13

باقری جامع بزرگی مهدیه

18

پور قاسم آبادی الهه

15

جهانشاهی زهره

16

جهانشاهی یاسر

16.25

خواجویی نژاد ام البنین

17.75

خوارزمی فاطمه

16.25

دعاگویی مسعود

15.75

رئیسی سحر

15

زرگری فرزانه

13.25

زیدآبادی نژاد محمود

13.5

زینلی احسان

17

سپهری سعید

14.25

سالاری محمد رضا

9.25

شهبا الناز

18

صادقی گوغری امین

11

صادقی گوغری مصطفی

10.25

صالحی سحر

9

عسکری کاروانسرایی محمد

13

فروهر سعیده

16.25

قشمی فیروزه علی

14.25

کریمی خراسانی فرناز

11.5

گرگینی امین

19

مفیدی سعید

19.5

میربلوکی مهران

19.25

نادری دهقطب الدینی محبوبه

18.5

امانی لری محسن

13

چاوشی آزاده

      18

حسینی معصومه

15.5

شمس الدینی میثم

15

فخرآبادی پور مصطفی

12.5

مسیحی زاده ندا

15

موسوی کرانی بی بی زهرا

16

موسی پور یحیی آبادی حسین

16.5

نژاد شاهبداغی زهرا

17

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط اعظم در یکشنبه 17 خرداد1388 ساعت 15:47 موضوع | لینک ثابت


کارگاه سیستم عامل گروه 1

کارگاه سیستم عامل گروه ۱

۱

نام خانوادگی و نام

نمره

آغاز مهدی

16

آور مهدیه

8.5

احمدی رسول

12.5

احمدی خوب امین

15.25

اسفندیار پور سمیرا

7

اسفندیار پور ملیحه

15.25

اسفندیار پور هدی

14

بدرالدینی مینا

11.5

پور خنجر معین

12

پور سید یحیی سید محمد

14

پور فخرآبادی امین

14.5

حافظی قهستانی طیبه

19

روح الامینی اسما

18.5

سپهری سوده

14.5

سعید پور سعیده

15.5

شهابی نژاد ابوذر

15.5

صادقی خراسانی سمیرا

14.25

صالحی مهری

14.5

طاهری فرد مهدی

16.5

علی بیگی نژاد مسعود

15.75

فرهادی فرشته

18

قاسمی نژاد رایینی میثم

14.5

گرگینی حامد

16

معطنی غلامرضا

12

میرشکار پور علی

14.5

نژاد شاهبداغی حمید

11

نژاد کورکی محمد

16.5


 

نوشته شده توسط اعظم در یکشنبه 17 خرداد1388 ساعت 15:30 موضوع | لینک ثابت


کارگاه سیستم 3

گارگاه سیستم عامل گروه 3

 

نام خانوادگی و نام

نمره

ابراهیمی میمند شهاب

15

اکبر زاده نگار حسین

16.25

ایزدآبادی محمد

17.75

باژن ناصر

14.5

بیدخوابی سیرجانی رویا

12.25

پور صاقی نژاد خدیجه

14.25

خواجوئی نژاد سعید

14.25

خدایی مطهره

14.5

دهیادگاری حمیده

9.5

رجایی نژاد مشکنانی حجت ا...

18.5

رضوی نسب سید رضا

16.25

روح الامینی حمید

10.5

زیدآبادی نژاد سجاد

10.5

شیبانی تذرجی مسعود

14.25

عباسلو احسان

5.75

عزت آبادی پور میلاد

7

غلامی پاریزی حسام

10.25

محمد ناهید

15.25

محمودآبادی فرزانه

13

مرادی پور مینا

13.25

مرادی رئیسی محمد

14.25

مهرپویا مهدی

17.25

نصیر الهام

14.25

هاشمی نسب اسما ا لسادات

13

 


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:34 موضوع | لینک ثابت


پایگاه داد ها

پایگاه داده ها گروه 1

 

نام خانوادگی و نام

نمره

اباذری مریم

12.5

احمد پور گهرت حسین

16.5

ایران نژاد پاریزی فاطمه  السادات

18

بیگلری ارچندانی فرزانه

18.5

پاریزی نژاد مژگان

17.5

پور مهدی آبادی الهه

16.5

تانوردی نسب اصغر

18.5

جلالی یاسر

14.5

حسینی زیدآبادی سید مصطفی

14.5

خادمی آزیتا

6

رشیدی حسین

12

زیدآبادی نژاد مجید

15.5

رهی فرانک

18.5

ستوده نیا کرانی گلرخ

19

شکوهی راد حمیده

17

صادقی گوغری مهدی

13.5

صالحی آزاده

16

ضیغمی عاطفه

18.5

عبدا... پور چناری حمید

17.5

عزت آبادی پور محمد جواد

11.5

فرهادیان حکیمه

13.5

فیروز بخش مهدیه

18.5

قیاسی سمیرا

20

گلزاری فرزانه

16.5

محمودآبادی مجید

10

مطهری زاده علی

15.5

نورمندی پور مرضیه

19

یارخدا ویدا

18.5

حاج محمدی شیما

18

اسلاملو بتول

18.5

حبیبی سجاد

17


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:33 موضوع | لینک ثابت


پایگاه داده ها

پایگاه داده ها گروه 2

 

نام خانوادگی و نام

نمره

اسدی زیدآبادی ابوالفضل

16

افشار جهانشاهی راضیه

15

برقی قهستانی مسعود

17

بهشتی نیا راضیه

16

ثبات قدم ابوذر

19

جعفر آقایی محمد امین

10

حاج ابراهیمی جاوید

13.5

حسینیان علی

18

رضوانی پور راضیه

20

رضوی پور زهرا السادات

17

رنجبر زیدآبادی صادق

18

روحی نسب مهرداد

17.5

زارع مازیار

19

شهابی نژاد میثم

19

شول مریم

18

صادقی گوغری حسین

17.5

صادقی گوغری مسلم

18

عباسی نژاد مسلم

۱۹

عسکری پاریزی محمد صادق

14

عمادآبادی امینه

18

غضنفری علیرضا

13

فخرآبادی پور زهره

20

قاسمی پور افشار حامد

17

گلابی سید امین

20

مقتدری سمیرا

11

مومنی هاوشکی امیر

18

نژاد شاهبداغی اصغر

18

ناوکی سپیده

15

نصرا... پور اسما

17

نورمندی پور مهدی

20

ولی پور عرب خاطره

18

ولی زاده مهدیه

17.5

یوسفی گوئینی یوسف

14.5


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:33 موضوع | لینک ثابت


گرافیک

نرم افزارهای گرافیک گروه 1

 

 

نام خانوادگی و نام

نمره

اباذری مریم

10.5

اسلاملو بتول

17

اسلامی محمودآبادی جواد

17

اسمعیلی نژاد مصطفی

12

امجدی محمد جواد

9

بازمانده خواجوئی احسان

13

برقی قهستانی مسعود

13

بیگلری ارچندانی فرزانه

11

پور مهدی آبادی الهه

16

جلالی پور یاسر

17

حسینی افشار فاطمه

13

حسینی زیدآبادی سید مصطفی

14

خواجوئی نسب محمد

11

دهیادگاری امیر

13

رضایی لری حامد

14

رفعتی محمد حسین

12.5

رنجبر توتوئی معین

11

رهی فرانک

13.5

زیادآبادی نژاد آزاده

10

ستوده نیا کرانی میلاد

11.5

شهسواری اکبر

11

صفاری رحیمه

16

غضنفری علیرضا

11

فخرآبادی پور زهره

13

فرزین محمد حسن

17

مکی آبادی محمد

13

محمد زاده محمد

12

محمدی راینی امید

11

مفیدی سعید

20

میربلوکی مهران

13

میرشاهی اعظم

16.5

ناوکی سپیده

15

ولی زاده مهدیه

13


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:32 موضوع | لینک ثابت


گرافیک

نرم افزارهای گرافیک گروه 2

 

نام خانوادگی و نام

نمره

اکبر زاده نگار حسین

16

ایران نژاد پاریزی غلامعلی

12

ایران نژاد پاریزی محمد

17

بلوردی رضا

9

بهرامی علی اکبر

17

بهرامی خواجویی رحیم

13.5

پرندوار علی

10

حسینی سید احمد

17

حسینی پاریزی مسعود

9

خادمی آزیتا

9

رشیدی حسین

      15

زارع مازیار

20

ستوده نیا کرانی گلرخ

17

شکوهی راد حمیده

16

شهابی نژاد میثم

17

شهبا حامد

15

شول مریم

16

صادقی گوغری مسلم

13

صالحی آزاده

16

عزت آبادی پور محمد جواد

12

غلامی پاریزی حسام

13

فرهادیان حکیمه

17

فیروز بخش مهدیه

12.5

کشاورز امین

17

محمودآبادی مهدی

9

موسی ئی پور پیمان

16

نژاد کورکی محمد

14

ناصری اسفندقه حمزه

14

نورمندی پور مرضیه

17

 

 


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:32 موضوع | لینک ثابت


مبانی اینرنت

مبانی اینترنت گروه 3

 

نام خانوادگی و نام

نمره

احمدی خوب امین

11.5

ایزد آبادی محمد

9

باقری جتمع بزرگی مهدیه

16

خواجوئی نژاد سعید

13

رضوی نسب سید رضا

11

سپهری سوده

13

سعید پور سعیده

15

شیبانی تذرجی مسعود

12

صالحی سحر

11.5

صالحی مهری

15

عزت آبادی پور میلاد

12.5

پور فخرآبادی امین

10


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:31 موضوع | لینک ثابت


مبانی اینرنت

 

مبانی اینترنت گروه 2

 

نام خانوادگی نام

نمره

آذر سوار محمود

12

ابراهیمی میمند شهاب

14

احمدی رسول

15

امانی لری محسن

15

امینی مقدم نصرت

14.5

پورسید یحیی سید محمد

16.5

پور صادقی نژاد خدیجه

12

حسینی معصومه

15.5

رجایی نژاد مشکنانی حجت ا...

10.5

سالاری محمد رضا

19

عسکری کاروانسرائی محمد

13.5

فرزاد امیر

11.5

گرگینی امین

18

محمودآبادی فرزانه

13

محیاپور لری حامد

15.5

مرادی پور مینا

14.5

مرادی رئیسی محمد

15.5

مسیحی زاده ندا

13

معطنی غلامرضا

14

موسوی کرانی بی بی زهرا

15

موسی پور یحیی آبادی حسین

10

نژاد شاهبداغی حمید

10

 


 

نوشته شده توسط اعظم در دوشنبه 11 خرداد1388 ساعت 10:30 موضوع | لینک ثابت